Onze club

Het verhaal van de Parkvrienden… Of hoe een kleine vriendenkring kan uitgroeien tot één van de belangrijke wandelclubs in Vlaams-Brabant.

Hoe het begon…

Eind jaren 70 besloten een aantal vrienden om de omgeving te verkennen en van de natuur te genieten. Na enkele losse wandeltochten in de beginjaren begon echter stilaan het idee te groeien om hier misschien toch iets meer mee te doen. En zo geschiedde: in 1980, na een fikse wandeling in en rond Zaventem, besloten onze vrienden om ook hun omgeving warm te maken voor de mooie wandelsport. Er werd afgesproken dat iedereen die de natuur wou verkennen, en die daarna wel een frisse pint lust, 's zondags aan het vroegere café “Aan het Park” zou samenkomen.Het bestuur in 1985
Het bestuur in 1985

Een klein clubje wordt groot…

Aan publiciteit geen gebrek in die dagen! Via de “Streekkrant” en de plaatselijke radio werd aan iedereen die het maar wou horen meegedeeld dat er in groepsverband kon gewandeld worden te Zaventem. Het initiatief van onze vrienden had al snel veel succes en in 1981 werd er een heuse wandelclub opgericht die zich aansloot bij de wandelbond VWF. Voor de clubnaam werd de mosterd gehaald bij het gemeentelijk park met zijn mooie vijvers en het kasteel “Mariadal”. “De Parkvrienden” waren geboren…

Met wijlen Frans Vanmolecot als voorzitter kwamen de vrienden al snel tot de ontdekking dat er buiten onze gemeente ook nog andere wandelclubs bestonden. Er werd dan ook kennis gemaakt met alle facetten die de wandelsport rijk is.
In 1982 werd besloten om te veranderen van wandelbond en aan te sluiten bij het ondertussen van naam veranderde VWJL, nu bekend onder de naam Wandelsport Vlaanderen (WSVL).

Onze leden…

Met de officiële lidkaart op zak nemen we wekelijks deel aan de door onze collega-wandelaars ingerichte tochten en mag onze club natuurlijk ook de delegaties uit verschillende andere gemeenten en grootsteden ontvangen. Het ledenaantal bleef gestaag stijgen: van 36 in 1980, naar 84 in 1990 en 161 in 2000, zodat we ondertussen in 2019 al een totaal van 300 leden mogen inschrijven. Het beste bewijs dat de wandelsport een groeiende sport is, weggelegd voor iedereen, jong of oud, man of vrouw.

De Parkvrienden nu…

Nu, zoveel jaren later, bouwen we nog steeds aan de groei van de club. Ieder jaar wordt er in mei een Airportwandeling georganiseerd en in oktober is het de beurt aan de jaarlijkse Herfsttocht-Promotocht. We werken actief mee aan activiteiten binnen onze gemeente groot Zaventem, zowel voor het parcours als voor de logistiek, en zijn steeds te vinden voor initiatieven die het groepsgevoel nog wat versterken: ons jaarlijks ledenfeest, de gezellige bus uitstappen, busreizen en enkele andere uitstappen voor alle leden...,….

Onze Pellepatat-kermis in de maand maart kent - tijdens de carnaval periode - in Zaventem een groot succes.  Ook onze Driekoningentocht met nadien lekkere pannenkoeken, brengt heel wat leden en niet-leden aan het wandelen.

Kortom, er is altijd wel iets te beleven in onze club. Het is dan ook onze grootste betrachting om nog vele jaren op de ingeslagen weg verder te doen, en wij hopen daarom ook jullie eens te mogen verwelkomen tijdens één van onze volgende organisaties.

Ons bestuur en de leden heten jullie ten allen tijde van harte welkom in onze club!